AGILITY

Klubben har faste, ukentlige AG-treninger.
Kontaktperson for agility er Marit Cruickshank, tlf: 92 22 05 10