AKTUELLE KURS:

FULLTEGNET! HVERDAGSLYDIGHET OG AKTIVISERING 21. august - 18. september


Påmelding via deltager.no:
https://www.deltager.no/kurs_i_hverdagslydighetog_aktivisering_21082019

 

Hundeholdet blir mye enklere og hyggeligere hvis hunden hører etter og mestrer hverdagslige saker som å gå pent i bånd, passere andre hunder og mennesker uten å bry seg for mye om det og å ha en viss selvbeherskelse i ulike situasjoner. Samtidig har også hunden masse ressurser den må få lov til å bruke for å ha det riktig bra, den har behov for både mental stimulans og å få oppleve samarbeid og tilhørighet med sin eier/familie.
 

Dette kurset har fokus på begge deler: På grunnleggende hverdagslydighet og aktiviteter for hund og eier som spiller på hundens ressurser og styrker relasjonen dem imellom. Det legges vekt på å utvikle belønning og lek for den enkelte hund og eier som et viktig redskap i å styrke samarbeid og lydighet. Samspillet mellom hund og eier er grunnsteinen for både en god hverdagslydighet og et godt hundehold med fornøyde hunder og eiere 😊
 

Kurset vil fokusere på:
• Hvordan belønne hunden din på måter den setter pris på
• Innkalling
• Gå pent i bånd
• Passering
• Bli og selvbeherskelse
• Ulike former for aktivisering og nesearbeid; både oppgaver som hunden skal løse selvstendig og samarbeidsoppgaver for hund og eier.
Første kurskveld vil finne sted på Steinkjer hundeklubbs bane, mens resterende 4 kvelder vil være i både by- og skogsmiljø etter nærmere avtale. En av kveldene vil legges til Suseggvola og vi gjør oppmerksom på at det er bomvei inn dit (50 kr).
Alle kurskveldene er praksis med hund, teorien tar vi innimellom 😊 men teorien vil ta for seg hvordan hunder lærer, hvorfor vi legger vekt på å trene med belønning, litt om hundens språk og signaler samt litt om hundens fantastiske luktesans.
Kurset går over 5 onsdagskvelder fra kl. 17.00 til ca. kl . 19.30. Kursstart er onsdag 21. august og instruktør er Liv Irene Bang, autorisert NKK- instruktør trinn2 lydighet.
Kurset passer for unghunder og for voksne hunder som vil jobbe litt mer med hverdagslydighet, aktivisering og relasjonen mellom hund og eier.
Vi har plass til 6 hunder på kurset. Familiemedlemmer er også velkommen til å være med i tillegg til hundefører 😊
For å få planlagt et så godt kurs som mulig ønsker Liv Irene at dere skriver noen få ord om egne mål/ønsker for kurset samt tidligere erfaring med hund.
Medlem 1200,-/ikke-medlem 1500,-
Velkommen på kurs! 😊

Link til arrangementets facebookside

FULLTEGNET! VALPEKURS 21. august - 23. september 


Du og valpen din har et langt liv sammen foran dere og et valpekurs kan være en viktig del av en god start på et lykkelig samliv 😊 En god relasjon mellom hund og eier er grunnsteinen i hundeholdet og kurset legger vekt på å styrke et godt samspill gjennom lek- og belønningsbasert trening.
Kurset tar utgangspunkt i den enkelte hund og eier og vi jobber primært med behovene til hver enkelt ekvipasje under kurset.

 

Fokuset vil være grunnleggende aspekter i hundeholdet og følgende temaer blir gjennomgått:
• Kontaktøvelser
• Gå pent i bånd
• Hilsetrening
• Innkalling
• Sitt og bli
• Ligg
• Grensesetting
• Ro-øvelser
• Håndtering
• Miljøtrening og aktivisering

Kurset går over 6 kvelder fra kl. 18.00-20.30. Vi starter onsdag 21. august med teori i klubbhuset uten hund. Her blir blant annet følgende temaer belyst: Ny valp i huset, valpens utviklingsperioder, hvordan hunden lærer og lek- og belønningsbasert trening, sosialisering og miljøtrening.
Resterende kvelder vil være praksis med hund ute på banen - klær etter vær Kaffe/te vil være tilgjengelig på kurset.

Kurskveldene vil være onsdager bortsett fra siste kurskveld som blir mandag 23. september.

Vi har plass til 12 valper fordelt på to grupper. To-beinte familiemedlemmer er velkomne til å være med i tillegg til hundefører.

 

Instruktører er Rachel Bruun Vekseth og Sissel Skjelbred, begge autoriserte NKK-instruktører.
For å få planlagt et så godt kurs som mulig ønsker Rachel og Sissel at dere skriver noen få ord om ønskene deres med kurset samt egen erfaring med hund. Tekstfelt for dette finner dere i påmeldingsskjemaet.

 

Medlem 1300,-/ikke-medlem 1600,-
Velkommen på kurs! :-)

Link til arrangementets facebookside

Steinkjer Hundeklubb har siden oppstart gitt tilbud om ulike kurs.

Hovedtyngden ligger på grunnopplæring av hund, men klubben avholder også mer spesialiserte kurs retta mot ulike hundesporter. 

 

Klubben bruker i hovedsak NKK-autoriserte instruktører, dvs. at de er utdannet og godkjente gjennom Norsk Kennel Klub.

Blant medlemmene finnes det nå flere NKK-autoriserte instruktører, enkelte har autorisasjon på flere trinn og i flere grener.

Klubben leier også inn instruktører utenfra, dersom det er behov og interesse for dette.

Kurs kjøres i hovedsak med 5-6 hunder per instruktør. Vi vektlegger individuell oppfølging og har derfor en øvre deltagergrense for å kunne gjennomføre våre kurs på en god måte.