AKTUELL APPORT

Klubben fikk sitt eget medlemsblad i 1985. Navnekonkurranse ble utlyst og bladet fikk det fengende navnet "Aktuell Apport". Det ble også fremmet forslag om å ha med "midtsidetispen" som fast innslag i bladet.

Første år ble det utgitt ett blad og i de to påfølgende årene to blad per år. Fra 1988 har bladet kommet ut i 4 nummer per år.

Redaksjonskomitéen har variert i antall mellom to og fire medlemmer og siden bladet så dagens lys lenge før dataalderens inntog, har det blitt lagt ned mange timer med "klipp og lim" i ordenes rette forstand. 

De første årene ble bladet masseprodusert ved hjelp av kopimaskiner, noe som ga varierende kvalitet på bildematerialet. 

Etter hvert som datamaskiner ble vanlige og tilgjengelige, ble også arbeidet med bladet forenklet. Bladet trykkes nå profesjonelt, med farge på omslaget.

 

De første utgavene ble laget i A4 format, men fra 1986 og til dags dato har bladet blitt trykket i A5.